Loading 0%

Virtual DJ

ทำให้เสียงที่แตกต่างกันหลายและผสมโดยใช้ปุ่มบนหน้าจอ จำไว้เสมอได้เสียงเหมือนเพลงพื้นหลังเพื่อสร้างและรักษาจังหวะ

Virtual DJ

ทำให้เสียงที่แตกต่างกันหลายและผสมโดยใช้ปุ่มบนหน้าจอ จำไว้เสมอได้เสียงเหมือนเพลงพื้นหลังเพื่อสร้างและรักษาจังหวะ
17 Ratings
3.5
Virtual DJ