Virtual DJ

คำสั่ง:

Virtual DJ

ทำให้เสียงที่แตกต่างกันหลายและผสมโดยใช้ปุ่มบนหน้าจอ จำไว้เสมอได้เสียงเหมือนเพลงพื้นหลังเพื่อสร้างและรักษาจังหวะ

แนะนำเกมส์

17 Ratings
3.5
Virtual DJ