เกมออนไลน์ The King Of Fighters 2000

The King Of Fighters 2000

คำสั่ง:

WASDUIOPJKL

The King Of Fighters 2000

{keyboard:w}{keyboard:a}{keyboard:s}{keyboard:d}controlam o personagem.{keyboard:u}{keyboard:i}{keyboard:o}{keyboard:p}{keyboard:j}{keyboard:k}{keyboard:l}ataca.

แนะนำเกมส์

6 Ratings
2.5
The King Of Fighters 2000