Talking Tom Cat

Unity Web Player. Install now!

คำสั่ง:

Talking Tom Cat

พูดคุยแมวทอมสามารถตอบสนองเมื่อคุณสัมผัส: หน้าอก, ท้อง, ฟุต, ปาก, จมูก, หางหูจะมีปฏิกิริยา 1 สัมผัสเขา grunted 2 poking ที่ศีรษะและท้องหรือเท้าของเขา 3 กับหางของ 4 นมแก้วกับเขา เล่นร่วมกับทอมความสุขและเสียงหัวเราะ

แนะนำเกมส์

1521 Ratings
3
Talking Tom Cat