เกมออนไลน์ Strike Force Heroes

Strike Force Heroes

คำสั่ง:

QER

Strike Force Heroes

{keyboard:wasd}/{keyboard:arrows}Movement,{keyboard:Q}/{keyboard:shift}Switch Weapon,{keyboard:E}/{keyboard:ctrl}Activate Killstreak,{keyboard:R} Reload,{mouse:left}Aim and Shoot.

แนะนำเกมส์

7823 Ratings
4
Strike Force Heroes