Robinson shooter

คำสั่ง:

Robinson shooter

โรบินสันแนะนำให้เกมยิงธนูทุกคนยิงธนูทิศทางของตัวเองและความรุนแรงของกฎระเบียบและยิงแล้วเพื่อดูประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเขาที่จะยิงแหวนกี่

แนะนำเกมส์

24 Ratings
2.5
Robinson shooter