เกมออนไลน์ Diner Dash: Hometown Hero

Loading 0%

Diner Dash: Hometown Hero

ที่ไปเยือนบ้านเกิดของเธอโฟลและคุณยายของเธอฟลอเรนซ์ใช้เวลาเดินเล่นลงช่องทางที่หน่วยความจำ นำห้าร้านอาหารกลับไปมีชีวิตและตอบสนองลูกค้าใหม่เช่น Man หิวและผู้มีชื่อเสียง ดูแลเป็นพิเศษของลูกค้ากับจองและดอกไม้สถานที่

Diner Dash: Hometown Hero

ที่ไปเยือนบ้านเกิดของเธอโฟลและคุณยายของเธอฟลอเรนซ์ใช้เวลาเดินเล่นลงช่องทางที่หน่วยความจำ นำห้าร้านอาหารกลับไปมีชีวิตและตอบสนองลูกค้าใหม่เช่น Man หิวและผู้มีชื่อเสียง ดูแลเป็นพิเศษของลูกค้ากับจองและดอกไม้สถานที่
139 Ratings
3.5
Diner Dash: Hometown Hero