Zombies Smasher

Loading 0%

Zombies Smasher

Korzystania z różnych samochodów na całym scenariuszu iść na zombie, wypełniając staże, które są coraz bardziej złożone, unikając samochodów należących do dziur.

Zombies Smasher

Korzystania z różnych samochodów na całym scenariuszu iść na zombie, wypełniając staże, które są coraz bardziej złożone, unikając samochodów należących do dziur.
74 Ratings
3
Zombies Smasher