Gry Online Zombies Smasher

Zombies Smasher

Objaśnienie działania:

Zombies Smasher

Korzystania z różnych samochodów na całym scenariuszu iść na zombie, wypełniając staże, które są coraz bardziej złożone, unikając samochodów należących do dziur.

Rekomenduj grę

74 Ratings
3
Zombies Smasher